REGULAMIN

Regulamin

 1. Postanowienia ogólne
  1. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają
   1. Sklep – serwis internetowy dostępny na stronie internetowej www.gavelwarsaw.com za pośrednictwem którego Użytkownik może składać zamówienia [dalej: "Sklep"].
   2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, której została przyznana zdolność prawna, składająca zamówienie w ramach Sklepu.
   3. Moment zawarcia umowy świadczenia usług drogą elektroniczną – moment otrzymania przez Użytkownika wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zamówienia.
   4. Administrator – firma GAVEL Marta Kordus - Grzegórska mieszcząca się pod adresem ul. Akacjowa 55o/2 55-093 Kiełczów NIP 8971130235 REGON 021725681 świadczący usługi drogą elektroniczną w formie Sklepu.
   5. Koszyk – element oprogramania Sklepu służący do składania zamówienia poprzez dodanie do niego towarów.
   6. Towar stworzony na zamówienie Użytkownika – towar o właściwościach określonych przez Użytkownika w złożonym przez niego zamówieniu poprzez podanie konkretnych wymiarów towaru.
   7. Pliki cookies – pliki tekstowe zapisywane i przechowywane na urządzeniu Użytkownika przeznaczone do korzystania ze Sklepu.
   8. KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 ze zm.).
   9. Ustawa o sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
  2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym www.gavelwarsaw.com oraz zasady zawierania umów sprzedaży w ramach Sklepu prowadzonego przez markę ''GAVEL''.
  3. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe przy użyciu przeglądarki internetowej.
  4. Informacje o towarach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności opisy, zdjęcia, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 KC.
  5. Dostęp do Regulaminu jest możliwy w każdym momencie poprzez odsyłacz ze strony głównej Sklepu.
 2. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego
  1. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
  2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest rejestracja Użytkownika na stronie internetowej Sklepu.
  3. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień.
  4. Użytkownik obowiązany jest podać dane zgodne z prawdą, dokładne i aktualne.
  5. Klient obowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, w szczególności dotyczących dóbr osobistych osób trzecich oraz korzystania ze Sklepu zgodnie z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
  6. W przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w ust. 2.5 i 2.6 Regulaminu, Użytkownik może zostać pozbawiony możliwości korzystania ze Sklepu.
 3. Zawarcie umowy sprzedaży
  1. W celu zawarcia umowy sprzedaży konieczne jest złożenie zamówienia poprzez stronę internetową Sklepu lub przez wiadomość e-mail.
  2. Złożenie zamówienia następuje poprzez wybór rodzaju towarów, ich koloru, rozmiaru i ilości oraz dodanie towarów do koszyka.
  3. Do momentu zatwierdzenia zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku "Zatwierdź" Użytkownik ma możliwość zmiany zamówienia.
  4. Zatwierdzenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 KC, złożoną przez Użytkownika, zgodnie z treścią Regulaminu.
  5. Po zatwierdzeniu zamówienia Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.
  6. Otrzymanie przez Użytkownika wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia jest momentem zawarcia umowy świadczenia usług drogą elektroniczną.
  7. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sklepu. W przypadku towarów umieszczonych na stronie Sklepu zostanie podana informacja, że towar jest dostępny bądź niedostępny. W przypadku, gdy towar jest dostępny realizacja zamówienia zostanie dokonana w ciągu 24 godzin od zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu. W przypadku konieczności przygotowania rozmiaru towaru wybranego przez Użytkownika, realizacja zamówienia zostanie dokonana w ciągu 21 dni od zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu.
 4. Dostawa i odbiór
  1. Koszt dostarczenia towaru pokrywa Użytkownik.
  2. Dostawa towarów odbywa się pod adres wskazany przez Użytkownika w trakcie składania zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przesyłką kurierską.
  3. Spodziewany termin doręczenia przesyłki wynosi 14 dni w przypadku towarów umieszczonych na stronie internetowej Sklepu.
  4. W przypadku uszkodzenia przesyłki Użytkownik jest obowiązany do poinformowania o tym Sklepu poprzez wiadomość e-mail.
 5. Ceny i metody płatności
  1. Ceny produktów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny towarów nie zawierają kosztów ich dostawy.
  2. Klient ma możliwość wyboru zapłaty ceny:
   1. przelewem na rachunek bankowy.
   2. poprzez system płatności elektronicznych dostępny za pośrednictwem Sklepu.
 6. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
  1. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 10 dni od otrzymania towaru bez podania przyczyny, składając oświadczenie w formie pisemnej i odsyłając towar na adres siedziby firmy "GAVEL".
  2. Uprawnienie od odstąpienia nie przysługuje Użytkownikowi w przypadku, gdy towar został stworzony na zamówienie Użytkownika (tj. według podanych przez niego indywidualnych wytycznych lub gdy Użytkownik został poinformowany, o tym, że towar dostępny jest jedynie na zamówienie). Dotyczy to również ustalanych telefonicznie wytycznych i wszelkich ewentualnych zmian wprowadzonych w towar.
  3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Strony mają obowiązek zwrotu świadczeń. Sklep dokonuje zwrotu ceny na wskazany przez Użytkownika numer rachunku bankowego. Użytkownik jest obowiązany do zwrotu towaru na adres siedziby firmy ''GAVEL''.
  4. Koszt odesłania towaru ponosi Klient.
 7. Niezgodność towaru z umową
  1. Administrator odpowiada za niezgodność towaru z umową w zakresie uregulowanym ustawą o sprzedaży konsumenckiej.
  2. Użytkownik jest obowiązany poinformować Sklep poprzez wiadomość e-mail o niezgodności towaru z umową. Po otrzymaniu odpowiedzi Użytkownik obowiązany jest odesłać towar z dokładnym opisem stwierdzonej wady towaru, rachunkiem lub fakturą. Użytkownik zostanie poinformowany o rozpatrzeniu niezgodości towaru z umową.
  3. Sklep podejmuje działanie zmierzające do usunięcia niezgodności towaru z umową.
  4. Sklep obowiązany jest do rozpatrzenia każdego żądania Użytkownika w terminie 14 dni od otrzymania żądania.
  5. W przypadku nieuwzględnienia roszczeń Użytkownika towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności żądania.
  6. W przypadku uwzględnienia żądań Użytkownika, Sklep usuwa wadę poprzez naprawę towaru albo wymienia towar na nowy. Jeżeli naprawa lub wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, wówczas Użytkownik otrzymuje bon o wartości zakupionego towaru do wykorzystania w sklepie GAVEL WARSAW.
 8. Postanowienia końcowe
  1. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się w celu realizacji zamówień oraz, w zależności od zgody Użytkownika również w celach wykraczających poza realizację zamówień, w szczególności w celach marketingowych. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, aktualizowania i sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
  2. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora danych przechowywane są na serwerach Sklepu.
  3. Sklep wykorzystuje pliki cookies do:
   1. dostosowania strony internetowej pod względem jej zawartości do indywidulanych potrzeb Użytkownika;
   2. odpowiedniego wyświetlania strony internetowej Sklepu dzięki rozpoznaniu urządzenia, za pomocą którego Użytkownik korzysta ze strony internetowej;
   3. utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu, dzięki której nie jest wymagane ponowne logowanie na stronie.
  4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy KC oraz innych ustaw.
  5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych w wyniku zawierania umów na podstawie Regulaminu zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  6. Sklep ma prawo dokonywania zmian w opisach towarów w każdym czasie. Zmiany nie będą miały wpływu na prawa nabyte Użytkowników Sklepu.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl